Postanowienia ogólne

 1. Regulamin serwisu określa zasady i warunki korzystania z niniejszego serwisu, w tym zasady rejestracji/weryfikacji, publikacji ogłoszeń, sprzedaży, kupna, płatności oraz składnia reklamacji. Każdy użytkownik korzystający z serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu. Serwis migranciwpolsce.pl zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, jednak zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o jego zmianie w terminie 15 dni przed wprowadzeniem aktualizacji Regulaminu.
 2. Użytkownicy Serwisu migranciwpolsce.pl zobowiązani są do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Unii Europejskiej. Zabrania się dostarczania oraz przetwarzania treści mogących stanowić naruszanie prawa obowiązującego w Unii Europejskiej.
 3. Zgodnie z prawem o ochronie praw własności intelektualnej, wszystkie materiały publikowane w niniejszym serwisie stanowią własność  intelektualną Serwisu Migranciwpolsce.pl, sprzedawców  lub osób trzecich, z uwzględnieniem praw autorskich. Powielanie, kopiowanie lub wykorzystywanie materiałów bez zgody ich prawowitych właścicieli jest surowo zabronione. W zakresie nieuregulowanym mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wykorzystywaniem materiałów, prosimy o przesłanie zapytanie na adres mailowy prawaautorskie@migranciwpolsce.pl
 5. Serwis ogłoszeniowy Migranciwpolsce.pl jest platformą internetową pozwalającą użytkownikom na transakcje kupna, sprzedaży, publikację zdjęć, przeglądania, dodawania ogłoszeń i ich promowania.
 6. Serwis migranciwpolsce.pl informuje, iż NIE jest stroną transakcji oraz NIE pobiera żadnych prowizji od sprzedaży!
 7. W ramach realizowanych świadczeń Serwis migranciwpolsce.pl  oferuje usługi bezpłatne, jak i płatne  w ramach korzystania z niniejszego Serwisu. Wszystkie usługi odpłatne są jasno określone z góry . Wszystkie usługi odpłatne reguluje Załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Usługi związane z płatnościami  realizowane są przez zewnętrznych usługodawców na rzecz Sprzedających/Kupujących dalej zwanymi Użytkownikami na podstawie odrębnych stosunków prawnych, których Serwis migranciwpolsce.pl należący do HARTSTEIN AG Sp. z o.o. (z siedzibą pod adresem: ul. JÓZEFA HALLERA 10, 05-820 PIASTÓW, dane rejestrowe: KRS: 0000715124, NIP: 5342573291, Regon: 369323728)  nie jest stroną.
 9. Informacje dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkownika Serwisu zostały uwzględnione w Polityce prywatności.
 10. Informacje dotyczące plików cookies zostały zawarte w Polityce prywatności.
 11. Domena: migranciwpolsce.pl zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Domen, jest wyłączną własnością Spółki HARTSTEIN AG sp. z o.o., z siedzibą pod adresem: ul. JÓZEFA HALLERA 10, 05-820 PIASTÓW, dane rejestrowe: KRS: 0000715124, NIP: 5342573291, Regon: 369323728
 12. Użytkownik jest świadomy zagrożeń występujących w sieci Internet, w szczególności w zakresie ewentualnych włamań do systemu Użytkownika, przejęć haseł przez osoby trzecie czy zainfekowania systemu Użytkownika wirusami. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w poufności swojego hasła do określonych Usług.
 13. Administrator Serwisu migranciwpolsce.pl ma prawo usuwać: treści szkodliwe, treści obraźliwe oraz wszystkie, te które uzna za naruszające prawo lub dobre imię Serwisu.
 14. Zabrania się przesyłania danych technicznie szkodliwych takich jak: pliki zawierające wirusy, uszkodzone pliki, lub inne programy i oprogramowania
 15. Serwis migranciwpolsce.pl może zawierać strony, z których przez wymogi prawne mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.
 16. Serwis migranciwpolsce.pl może zażądać uwierzytelniania  do wybranych stron serwisu, za pomocą unikalnego identyfikatora lub hasła.
 17. Serwis migranciwpolsce.pl może zażądać symbolicznych opłat za uwierzytelnienie do wybranych usług Serwisu. Jakiekolwiek wymagane opłaty są jawne i z góry ustalone.
 18. Administrator Serwisu, dołoży wszelkich starań, aby zapewnić ciągłość działania Serwisu oraz zapewnić dostępność dla Użytkownika, poza  przypadkami kiedy czynnikami wpływającymi na dostęp usługi są prace konserwacyjne lub czynniki zewnętrzne, na które Administrator nie ma wpływu.
 19. Administrator Serwisu, określa iż prace konserwacyjne mogą odbywać się tylko w godzinach nocnych tj. od godziny 23. 00 do godziny 05.00.
 20. Administrator oświadcza, że w przypadku awarii technicznych, wszystkie aktywne ogłoszenia zostaną przedłużone o kolejne 24 h, a w przypadku awarii technicznych trwającej dłużej niż 24h, aktywne ogłoszenia zostaną przedłużone o czas awarii plus 24h.
 21. Słowik pojęć:

Regulamin serwisu – zbiór przepisów normujący zasady i warunki korzystania z serwisu.

Użytkownik serwisu

Sprzedający – to osoba/użytkownik serwisu  publikująca dane ogłoszenie z zamiarem sprzedania danego towaru lub usługi.

Kupujący – to osoba / użytkownik serwisu zawierająca transakcję ze sprzedającym.

Odwiedzający – osoba/użytkownik nie zarejestrowany, nie zweryfikowany, odwiedzający serwis w celu uzyskania interesujących go informacji

Przepisy o prawie autorskim – USTAWA z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Transakcja –  czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym, która ma na celu wymianę towaru lub usługi.

PłatnośćPłatność to dokonanie opłaty za określoną usługę lub towar na zasadzie relacji B2B, B2C lub C2C. Może być dokonywana jako przedpłata w momencie zamówienia produktu lub jako płatność po wykonaniu usługi czy otrzymaniu zamówienia. Sposób płatności w serwisie Migranciwpolsce.pl jest ustalany pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Operator płatności – Operator ,który koordynuje cały proces płatności – Przelewy24.pl 

Metody płatności – Przelewy24.pl

Serwis Migranciwpolsce.pl  – serwis internetowy należący do HARTSTEIN AG Sp. z o.o. z siedzibą w Piastowie, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem pod numerem KRS: 0000715124, NIP: 5342573291. Kontakt: biuro@migranciwpolsce.pl

Ogłoszenia.migranciwpolsce.pl – platforma handlowa online

Profile i konta

 1. Serwis migranciwpolsce.pl umożliwia korzystanie z serwisu poprzez

konto zweryfikowane, tzw. bezpieczne konto. Polega ono na rejestracji użytkownika poprzez rejestracje, założenie konta oraz jego weryfikację.                      W przypadku korzystania z tego typu konta, Użytkownik otrzymuje szerszy wachlarz możliwości podczas korzystania z Serwisu, tzw. pakiet otwarty

konto niezweryfikowane, tzw. konto odwiedzającego. Konto o ograniczonym dostępie do usług oferowanych przez Serwis.

* Warto pamiętać: Zakładając konto zweryfikowane, wzbudzasz zaufanie innych użytkowników!

 2.  Rejestracja i Aktywacja konta wymaga wypełnienia formularza z następującymi danymi

   – Imię i Nazwisko

 * ( po aktywacji konta może zostać upublicznione w serwisie lub nie – kwestia wyboru)

   –  Nick  *( upubliczniony w serwisie )

   – adres email                                    

   – hasło  *( indywidualne)

  – telefon (wymagany do weryfikacji SMS) 

  – akceptacji Regulaminu i jego załączników

* Aktywacja konta

– dane kontaktowe

3. Umowa pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Serwisem migranciwpolsce.pl należącym do HARTSTEIN AG Sp. z o.o. zostaje zawarta w momencie potwierdzenia rejestracji przez podmiot rejestrowany na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych, nie wskazane jest udostępnianie własnego konta osobom trzecim, gdyż w przypadku działań sprzecznych z prawem odpowiedzialność prawną ponosi właściciel konta. Każdy użytkownik może posiadać jedno konto przypisane do jednego maila.

5. Rodzaje kont

  – konta prywatne

  -konta firmowe, wymagające podania danych firmy – konto oznaczone w Serwisie, jako konto firmowe

 – konta prywatne abonenckie ( abonament podstawowy lub rozszerzony)

 – konta firmowe abonenckie ( abonament podstawowy lub rozszerzony) – konto oznaczone w Serwisie jako firmowe

6. Aby założyć konto w Serwisie należy być użytkownikiem fizycznym, mieć ukończone 18 lat i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby, które ukończyły 13 lat mogą korzystać z Serwisu tylko za zgodą opiekuna prawnego, który w świetle prawa odpowiada za działania osoby niepełnoletniej, w tym zakresie stosuje się przepisy krajowe.

7. Umowa usługi utworzenia konta i jego aktywacji zostaje zawarta na czas nieokreślony.

Użytkownik może rozwiązać umowę klikając ikonę: usuń konto i przesłaniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy świadczenia usług za pomocą formularza kontaktowego. Dbając o bezpieczeństwo pozostałych Użytkowników, Serwis migranciwpolsce.pl po weryfikacji konta do usunięcia, w ciągu 14 dni od kliknięcia ikony usuń konto jest zobowiązany do usunięcia konta Użytkownika chyba, że z powodów prawnych – związanych z naruszeniem prawa przez Użytkownika –  nie otrzyma zezwolenia organów sciągania na takie działania.

Serwis migranciwpolsce.pl może rozwiązać umowę z Użytkownikiem w przypadku naruszenia któregokolwiek postanowienia Regulaminu, bądź braku korzystania z konta przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Informacja na temat rozwiązania umowy z Użytkownikiem zostanie przesłana na adres mailowy podany podczas Rejestracji, nastąpi to w terminie 30 dni przed rozwiązaniem umowy.

8. Odstąpienie Konsumenckie. Zgodnie z prawem odstąpienia konsumenta od umowy – prawa konsumenckie, Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych     w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35. (Dz.U.2020.287 t.j., art. 27.)

Usługi serwisowe

 1. Serwis migranciwpolsce.pl w ramach świadczenia usług umożliwia Użytkownikowi:

       – przeglądanie serwisu informacyjnego

       – rejestrację i utworzenie indywidualnego konta Użytkownika

      –  zamieszczanie ogłoszeń we wszystkich kategoriach dostępnych w Serwisie

      –  bezpłatne dodawanie ogłoszeń, zgodnie z Załącznikiem nr 1

      – płatne dodawanie ogłoszeń, zgodnie z Załącznikiem nr 1  

      – odpłatne zamawianie banerów reklamowych, zgodnie z Załącznikiem nr 1

   – bezpłatne dodawanie ogłoszeń w Kategorii Praca, zgodnie z Załącznikiem nr 2

  – płatne dodawanie ogłoszeń w Kategorii Praca, zgodnie z Załącznikiem nr 2

  – odpłatne zamawianie banerów reklamowych w Kategorii Praca, zgodnie z załącznikiem nr 2

2. Publikacja ogłoszeń       

    Serwis migranciwpolsce.pl umożliwia Użytkownikowi działania mające na celu publikację ogłoszeń.  Publikacja ogłoszenia  zarówno płatnego, jak i bezpłatnego wymaga wypełnienia formularza i jednorazowej weryfikacji esemes. 

Czym jest weryfikacja SMS? – jest to proces weryfikowania konta użytkownika, który zwiększa bezpieczeństwo na platformie. Proces weryfikacji pozwala na przypisanie numeru telefonu do unikatowego konta użytkownika.

3. Dostępność

   Wszystkie ogłoszenia publikowane przez Użytkowników w Serwisie migranciwpolsce.pl są ogólnodostępne zarówno dla osób zalogowanych, jak i odwiedzających. Podmiot zamieszczający dane ogłoszenie ma prawo do zamieszczenia danych kontaktowych w postaci numeru telefonu i adresu email, w miejscach do tego wyznaczonych, do wglądu pozostałych użytkowników i wybrania możliwości udostępnienia danych Użytkownikom zalogowany i niezalogowanym lub tylko Użytkownikom zalogowanym. Użytkownicy Serwisu mogą się ze sobą kontaktować również poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie przez Serwis migranciwpolsce.pl.

4. Treści

Treści zawarte w ogłoszeniu nie mogą być w żaden sposób obraźliwe,  czy wulgarne. Użytkownik publikując treść ogłoszenia akceptuje swobodę określenia treści w granicach obowiązującego prawa. Użytkownik zobowiązuje się do zamieszczania, treści/informacji prawdziwych, niezafałszowanych, ani takich które w jakikolwiek sposób  mogłyby wprowadzić celowo w błąd drugiego Użytkownika. Dotyczy to zarówno tekstu, jak i dodawanych zdjęć.

5. Serwis migranciwpolsce.pl zabrania, pod rygorem usunięcia, zamieszczania ogłoszeń i reklam promujących instytucje, serwisy internetowe, które w jakikolwiek sposób mogłyby by świadczyć usługi, takie same jak Serwis migranciwpolsce.pl. Ogłoszenie tego typu mogą zostać umieszczone w serwisie za pisemną ( via email) zgodą Serwisu migranciwpolsce.pl, działając na zasadzie współpracy partnerskiej.

6. Szczegółowe zasady dodawania ogłoszeń płatnych, jaki i bezpłatnych określa Załącznik nr 3.

Płatności

1. Serwis migranciwpolsce.pl zobowiązuje się do jasnego i czytelnego przekazu na temat wymaganych płatności. Wszystkie  podane ceny za usługi odpłatne w Serwisie są cenami brutto, obejmują cenę netto i obowiązujący w danej chwili podatek VAT (podatek od towarów i usług). Wszystkie ceny podane są w walucie PLN ( złotych polskich).

2. Wszystkie płatności dokonywane za usługi odpłatne w Serwisie, są odpłatne z góry. Świadczenie usługi odpłatnej, nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu Migranciwpolsc.pl

3. Każdy Użytkownik korzystający z usługi odpłatnej, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Serwisu migranciwpolsce.pl otrzyma via email (na adres poczty internetowej – podanej podczas Rejestracji) fakturę w formie elektronicznej.  Zaakceptowanie Regulaminu jest jednoznaczne z akceptacją, takiej formy otrzymywania faktury za wykup świadczonych usług.

4. Płatności za wykupione usługi należy uiszczać na rachunek bankowy Banku Millenium o numerze 48 1160 2202 0000 0003 7919 7869 należącym do Hartstein Ag Sp. z o.o.

Serwis migranciwpolsce.pl umożliwia płatności poprzez Przelewy24.pl

Operator płatności

Kim jest operator płatności? – operator płatności koordynuje cały proces płatności, dostarcza technologię i pozwala sfinalizować transakcję. W zależności od operatora płatności, Kupujący lub Sprzedający płacą prowizję ustaloną wg stawek danego operatora.

1. Wszystkie płatności na stronie Serwisu migranciwpolsce.pl są świadczone wg Regulaminu Operatora Płatności. Każdy Użytkownik dokonujący transakcji płatniczej w Serwisie zawiera umowę/umowy bezpośrednio z Operatorem Płatności. Serwis migranciwpolsce.pl nie jest stroną i w żaden sposób nie odpowiada za usługi świadczone przez Operatora Płatności. W przypadku konfliktu zaistniałego na linii Użytkownik – Operator Płatności wszelkie reklamacje i zapytania prosimy kierować na adres danego Operatora Płatności.

2. Regulaminy Operatora Płatności powinny być dostępne dla Użytkowników u każdego Operatora Płatności.

3. Serwis migranciwpolsce.pl umożliwia Użytkownikowi korzystanie z  następujących sieci operatorów …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Reklamacje

1. W przypadku składania reklamacji, Użytkownik poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na stronie kieruje sprawę do działu reklamacji, Użytkownik powinien podać swoje dane, adres email, numer ID ogłoszenia, oraz wyjaśnić/opisać czego dotyczy problem, aby dana reklamacja została rozpatrzona.

2. Serwis migranciwpolsce.pl w terminie do 30 dni od wpłynięcia jest zobowiązany do odniesienia się do sprawy.

Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1.12.2022 roku.

2. Serwis migranciwpolsc.pl zastrzega sobie prawo aktualizacji i Regulaminu, o wszystkich zmianach i aktualizacjach Regulaminu Serwis zobowiązuje się do poinformowania Użytkowników. Korzystanie przez Użytkowników z Serwisu migranciwpolsce.pl po zmianie i aktualizacji Regulaminu oznacza jego akceptację. Każdy Użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na akceptację nowego Regulaminu, a tym samym ma prawo do rozwiązania Umowy Świadczenia Usług, poprzez wysłanie oświadczenia chęci rozwiązania Umowy poprzez formularz kontaktowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

4. Konsument ma prawo skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów konsumenckich zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję EU dostępną na stronie internetowej:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL

4.W razie powstania sporu związanego z wykonaniem niniejszego Regulaminu Strony będą dążyć do jego polubownego rozwiązania. W przypadku braku polubownego rozwiązania sporu, właściwym do jego rozpoznania jest właściwy sąd powszechny.

5. Wszystkie Załączniki do Regulaminu stanowią  jego integralny element.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.