Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych.

Regulamin Serwisu Ogłoszeń migranciwpolsce.pl, określa zasady z jego korzystania.

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), OJ L 119, 4.5.2016, P.1 – 88, dalej zwane: „ rozporządzenie RODO”.
 2. Niniejsza Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust 1. ust. 2 rozporządzenia RODO.
 3. Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot HARTSTEIN AG Sp. z. o.o., wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa w Warszawie , XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000715124.
 4. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach i ich działaniach w następujące sposoby:
 • poprzez dobrowolne wprowadzenie danych osobowych przez wprowadzanie informacji do formularzy zamieszczonych na stronie
 • poprzez zapisywanie plików cookies ( tzw. „ciasteczka”) na urządzeniach końcowych
 • poprzez gromadzenie danych statystycznych
 • strona może dodatkowo zapisywać informacje o parametrach połączenia, jak czas po połączenia, adres IP
 • formularz kontaktowy służy do komunikacji z HARTSTEIN AG sp. z o.o. , niniejsze informacje nie są gromadzone i nie są przekazywane osobom trzecim, chyba że użytkownik wyrazi na to zgodę
 • dane w formularzu kontaktowym służą wyłącznie celom wynikającym z funkcji formularz
 1. Pliki cookies; strona korzysta z plików cookies. Stanowią one dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Pliki Cookies mogą być używane na stronie: migranciwpolsce.pl , należącej do HARTSTEIN AG sp. z o.o. do zapamiętywania informacji, które mogą służyć zbieraniu statystyk. Pliki cookies mogą być wykorzystywane do konfiguracji strony, w celu przystosowania jej do preferencji Użytkownika. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na funkcjonalność strony : migranciwpolsce.pl. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez sieci reklamowe, do wyświetlania reklam dopasowanych do ustawień Użytkownika.
 1. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest całkowicie dobrowolna. Wszystkie dane osobowe udostępnione przez Użytkownika, są przetwarzane wyłącznie w celu, na jaką Użytkownik wyraził zgodę. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych.
 2. Serwis Ogłoszenia migranciwpolsce.pl  w celu zarejestrowania i aktywacji konta wymaga następujących danych osobowych Użytkownika:

– Imię i Nazwisko

– Adres email

– Numer telefonu

– Oświadczenie o pełnoletności     

– Karty kredytowej w przypadku Użytkowników korzystających z Usługi kupna i sprzedaży

– Adresu zamieszkania lub adresu dostawy, w przypadku Użytkowników korzystających z Usługi kupna i sprzedaży

– CV, listów motywacyjnych oraz innych dokumentów wymaganych przez Pracodawców,  w przypadku Użytkowników korzystających z Usług w Kategorii Praca.

8. Serwis w ramach Ogłoszeń Kategoria Praca, umożliwia potencjalnym Kandydatom bezpośredni kontakt z Pracodawcą. Wszystkie dokumenty wymagane przez Pracodawców (CV, list motywacyjny, ecc. ), które zostaną/zostały dostarczone przez Osobę Poszukującą pracy Pracodawcy, czy to w formie elektronicznej czy to formie papierowej nie są ani gromadzone, ani przetrzymywane przez Serwis migranciwpolsce.pl

9. Administrator strony może mieć obowiązek udzielania zebranych informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnym z prawem żądań w tym zakresie, w pozostałych przypadkach dane mogą zostać udostępniane, tylko w granicach prawnie dozwolonych.

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.